חברת בית

חברת בית", כמשמעותה בסעיף 64 לפקודת מס הכנסה, מוגדרת כחברת מעטים שכל רכושה ועסקיה הם החזקת בניינים. חברה כאמור תיחשב על פי בקשתה כשקופה, דהיינו יראו בהכנסות החברה כמיוחסות לבעלי המניות (לעניין חישוב המס) - המס שיוטל הוא לא מס החברות אלא המס השולי של בעלי המניות  על פטוריהם וזיכויהם האישיים.

התנאים להגדרת חברת בית:

  • חברת הבית היא חברת מעטים. לפי סעיף 76 לפקודת מס הכנסה חברת מעטים היא חברה בשליטת 5 בני אדם לכל היותר.
  • הוגשה בקשה להיחשב כחברת בית
  • כל רכושה ועסקיה הם אחזקת בניינים. הפעילות העיקרית היא אחזקת בניינים והכנשות שכר דירה, החזקת מגרשים אינה נכללת בהגדרה. למרות האמור לעיל בפס"ד פרל , למרות שעמדת רשויות המס היא שחברה המחזיקה במניות חברה אחרת מנועה מלהיות "חברת בית"סער שמירה -נחשבה חברת בית אף שרכשהוהחזיקה במניות סער ביטחון, חברה בעלת שווי לא מבוטל (נרכשה בעלות
    11.2מיליון ש"ח)ועוסקת בשמירה וביטחון. פקיד השומה והפרקליטות לא טענו לפסילת מעמד "חברתבית", וביהמ"ש המחוזי והעליון אף הם לא הביעו עמדה אחרת
    .

היתרונות:

  • ניתן בכל שלב להכריז על חברה כחברת בית, כך שבשנה שהיא מפסידה בעלי המניות יוכלו לקזז הפסדיה מהכנסותיהם.
  • כיוון שהחברה היא שקופה בעלי מניות הזכאים לפטורים שונים (נכים, עולים חדשים וכיוצ"ב) נהנים מהפטורים והזיכויים כיחידים.
  • אין צורך בקירבה משפחתית בשונה מחברה משפחתית שהיא האפשרות השנייה ל"חברה שקופה" בישראל.

 

אין באמור לעיל להוות ייעוץ - אם ברצונכם לדעת יותר