חברה משפחתית

העיקרון של חברה משפחתית הוא התאגדות בצורת חברה ומיסוי כיחיד. החברה המשפחתית שומרת על היתרון של התאגדות כחברה בצורת ההגנה על בעלי החברה מתביעות וכדומה ומצד שני שומרת על היכולת קיזוז הפסדים והנאה מפטורים שונים החלים על היחיד מבחינת מיסוי.

הנישום בחברה משפחתית נקרא "נישום מייצג" והוא בעל המניות הגדול בחברה. אופן המיסוי הוא חד שלבי קרי החברה ממוסה כנישום המייצג על פטוריו והפסדיו. זאת בשונה מחברה רגילה שמחויבת ב-25% ,בשלב הראשון, ו25% נוספים בעת חלוקת דיבידנד (או 30% לבעל מניות מהותי – מעל 10% מהמניות) או במס שולי במקרה של משיכת משכורת.

התנאים להכרה בחברה משפחתית הוא קרבת משפחה בין בעל המניות אולם לא כל בעלי המניות צריכים להיות קרובים, החובה היא שיהיה "בריח תיכון" כפי שהוגדר בפסק דין "מכתש" די שיהיה אדם אחד שיהיה קרוב ,כהגדרתו בחוק, לשאר בעלי המניות.

כמו כן על החברה להגיש בקשה להכרה כחברה משפחתית 30 יום לפני תחילת שנת המס. 

יתרונות החברה המשפחתית:

·         כאשר לנישום המייצג יש הכנסה ממשכורת או עסק ולחברה המשפחתית יש הפסדים ניתן לקזז את ההפסד של החברה מהכנסות הנישום המייצג.

·         בחלוקת דיבידנד לא יחול מס על היחידים.

·         ניתן להנות מפטורים החלים על הנישום המייצג כגון: פטור ממס לנכים, פטור ממס לעולים חדשים, פטור על הכנסות משכר דירה, פטור לרווחים מני"ע סחירים לנישום מייצג שהוא תושב חוץ.